Koninklijk theater Carré Amsterdam

Als adviseur voor brandveiligheid zijn we nu bezig in Koninklijk theater Carré te Amsterdam om de brandveiligheidsinstallaties alsmede de brandcompartimentering  daar waar nodig aan te passen en het einddoel is alle brandveiligheidsinstallaties te certificeren als bedoeld in het Bouwbesluit 2012. Voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is een nieuw Programma en Eisen opgesteld door MVH Adviseurs. We begeleiden en adviseren het gehele traject van de werkzaamheden brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie tot en met het certificeren van de installatie.
Daarnaast verzorgen wij de aanvraag omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik. Hiervoor zijn ook de plattegrondtekeningen van het gehele theater door MVH Adviseurs opgesteld en de brandscheidingen, noodverlichting en vluchtrouteaanduidingen en blusmiddelen opgenomen er verwerkt in de tekeningen. Overleg met de gemeente en brandweer is een onderdeel van het gehele traject en onmisbaar om te komen tot een aanvaardbaar brandveiligheidsniveau voor alle partijen.
MVH Adviseurs is geselecteerd door haar ervaring in de hospitality branche.