Berekening en gelijkwaardigheid

Vraag nu vrijblijvend meer informatie aan!

MVH Adviseurs is gespecialiseerd in het opstellen van Gelijkwaardigheidsvoorstellen:

  • Vuurlastberekeningen
  • Brandoverslagberekeningen
  • Beheersbaarheid van Brand 2007 en grote brandcompartimenten
  • Doorstroom- en opvangcapaciteit berekeningen
 

Een onderdeel van een brandveiligheidsadvies kan zijn het opstellen van berekeningen alsmede het opstellen van gelijkwaardigheidsverzoeken aan de gemeente.

MVH Adviseurs maakt o.a. de volgende berekeningen en gelijkwaardigheidsrapporten:


Vuurlastberekeningen

Een vuurlastberekening is de basis voor gelijkwaardigheid van grotere brandcompartimenten. Wij voeren variabele en permanente (volgens de NEN 6090) vuurbelastrekeningen uit. Deze berekeningen kunnen worden ook o.a. gebruikt bij reductie van brandwerendheden van hoofddraagconstructies.

Beheerbaarheid van Brand

Afhankelijk van de functie van een gebouw wordt in het Bouwbesluit 2012 bepaald dat een bouwwerk moet worden opgedeeld in brandcompartimenten bijv.  1.000 m² of 2.500 m². Een dergelijke indeling is niet altijd mogelijk of wenselijk. In een dergelijke situatie  dient de gelijkwaardigheid van de te nemen maatregelen te worden aangetoond. Door gebruik te maken van de methode "Beheersbaarheid van Brand 2007" kan een gelijkwaardigheidsvoorstel worden opgesteld  en ingediend door MVH Adviseurs. Ook maken wij gebruik van de methode Grote Brandcompartimenten om gelijkwaardigheid aan te tonen. Met deze methode kunt u een gebouw beter indelen en goedkoper bouwen.

Brandoverslagberekeningen

Een brandoverslagberekening (volgens NEN 6068) geeft inzicht in de vraag op welke wijze WBDBO-eis in het ontwerp moet worden ingevuld. Vaak kunnen dure brandwerende voorzieningen achterwege worden gelaten vanwege de aanwezige vrije afstand tussen (spiegelsymmetrische) brandcompartimenten onderling. U krijgt daarmee een grotere vrijheid in bouwen en gebruik. MVH Adviseurs is licentiehouder van het rekenprogramma BINK 9, waarmee brandoverslag kan worden aangetoond. Vaak kan er op aanvullende voorzieningen, zoals brandwerend glas, worden bespaard door het maken van een berekening.

Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekeningen

Berekeningen gebaseerd op een voldoende opvang en doorstroom van vluchtwegen.  In nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt vaak gevraagd om aan te tonen hoeveel personen verantwoord kunnen vluchten en er maximaal in het gebouw mogen.

Brandmeldinstallaties en gelijkwaardigheid

MVH Adviseurs verzorgen ook het opstellen van (onafhankelijke) Programma van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, alsmede het opstellen van  eventuele gelijkwaardigheidsverzoeken (bijvoorbeeld type Bplus voor ontruimingsalarminstallaties).