Bouwplanadvisering

Vraag nu een vrijblijvend informatie aan!

MVH Adviseurs helpt, begeleidt en maakt bouwplannen op maat.

  • Bouwplantoetsing - brandveilig gebruik
  • Second Opinion
  • Gebouw inspecties
   

Is een gebouw dat op papier brandveilig is, dit ook in de praktijk? Bouwplantoetsing, Second Opinion en Gebouwinspecties zijn de vooronderzoeken die vaak plaatsvinden alvorens een Omgevingsgunningsaanvraag voor de activiteit bouwen of Brandveilig gebruik kan plaatsvinden.


Bouwplantoetsing - en brandveilig gebruik

Voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of de activiteit brandveilig gebruik toetsen wij uw voorlopig ontwerp op alle relevante brandveiligheidseisen. Het is van belang dat brandveiligheidsvoorschriften juist worden geïnterpreteerd en ter ondersteuning bij het ontwerp worden meegenomen. Desgewenst kan er een beooordelingsrapportage worden opgesteld welke bij de aanvraag omgevingsvergunning kan worden ingediend. Door onze kennis en de ervaringen met alle gebruiksfuncties kennen wij de wensen van gebruikers, opdrachtgevers, gebouw beheerders en architecten. Wij zorgen voor een gebouw dat bij u past en voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Second opinion

Als u van een gemeente of Veiligheidsregio (brandweer) een advies/beoordeling heeft gekregen, of u wilt uw bouwplan nog een keer laten toetsen, dan is MVH Adviseurs u graag van dienst. Door de ervaring en de kennis van regelgeving en voorschriften zijn wij graag uw adviseur en spreken wij uit ervaring dat er nog voldoende winst valt te behalen. Daarnaast voeren wij "Risk assessment and Fire - Life Safety" beoordelingen uit voor internationale hotelorganisaties op bouw- en renovatieplannen.

Gebouw inspecties

Wij inspecteren uw bestaande gebouw(en) op de relevante brandveiligheidseisen. Allereerst wordt het toetsingskader vastgesteld en vervolgens zullen wij, voordat wij uw gebouw gaan inspecteren dossieronderzoek uitvoeren. Daarna volgt de inspectie ter plaatse. Het resultaat van de inspectie wordt in een heldere rapportage aan u gepresenteerd en eventueel ondersteund door fotomateriaal. Op basis van het inspectierapport kunnen vervolgacties worden uitgezet om de geconstateerde afwijkingen te verhelpen. Daarnaast adviseren wij opdrachtgevers over bestemmingswijziging van een gebouw en kunnen wij een plan opstellen. Naast uitgebreide gebouwinspecties voeren wij ook op verzoek een Quick scan uit. Een Quick scan is een steekproefsgewijze inspectie. Het voordeel van een Quick scan is dat zonder uitvoerig onderzoek een algemeen beeld wordt verkregen van het huidige brandveiligheidsniveau van uw gebouw(en).