Over MVH Adviseurs

MVH Adviseurs BV is in 2005 als zelfstandig adviesbureau opgericht. Daarvoor waren wij werkzaam bij een ingenieursbureau, bouworganisatie en bij brandweerorganisaties.
MVH Adviseurs kenmerkt zich door een flexibele en klantgerichte inzetbaarheid, passie voor brandveiligheidsvraagstukken en projectmanagement, waarbij denken in oplossingen kernbegrippen zijn.

Adviseurs van MVH Adviseurs zijn door hun brede kennisgebieden op vele terreinen binnen het installatie- en bouwproces inzetbaar. Van adviseur bij de start van een bouwplan tot de projectmanager in de uitvoering. Door deze kwalitatieve aanpak worden fouten voorkomen en kan u goedkoper en efficiënter brandmeldinstallatie aanleggen en/of aanpassen en bouwen en/of renoveren.

Adviseurs van MVH Adviseurs zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de huidige regelgeving voor brandveiligheid: Bouwbesluit 2012, de Regeling Bouwbesluit 2012 en daardoor ook inzetbaar als vakspecialisten voor uitleg en interpretatie van die voorschriften. Echte specialisten op het gebied van regelgeving!
Door hun gedegen kennis van voorschriften kunnen zij ook gelijkwaardigheidsvoorstellen opstellen en constructief overleg voeren met gemeenten, veiligheidsregio/brandweer.

Onafhankelijk

MVH Adviseurs BV is door zijn onafhankelijkheid niet gebonden aan toeleveranciers. Gebouweigenaren en gebruikers krijgen daardoor een gedegen advies, waarbij door ervaring en kennis kosten kunnen worden bespaard.