Brandbeveiligingsinstallaties

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan!

MVH Adviseurs is specialist in het opstellen van uitgangspunten documenten (UPD) zoals Programma's van Eisen (PvE) en het voeren van projectmanagement / nulmeting voor:

 • Brandmeldinstallaties
 • Ontruimingsalarminstallaties
 • Sprinklerinstallaties
 

Brandmeldinstallaties

Wij kunnen voor u uitvoeren:
 • Opstellen onafhankelijk Programma van Eisen (PvE)
 • Nul-meting
 • Aanbesteding voor vervanging van een bestaande brandmeldinstallatie of aanbrengen nieuwe brandmeldinstallatie
 • Projectmanagent bij aanbrengen nieuwe brandmeldinstallatie
 • Begeleiden van certificeren  van de brandmeldinstallatie
 • Uitvoeren van second opinion. Denk hierbij aan : is de eis voor een brandmeldinstallatie nodig volgens het Bouwbesluit 2012 of op basis van een gelijkwaardigheid

Ontruimingsalarminstallaties

 • Opstellen onafhankelijk Programma van Eisen (PvE)
 • Nul-meting
 • Aanbesteding voor vervanging van een bestaande ontruiningsalarminstallatie of aanbrengen nieuwe ontruimingsalarminstallatie
 • Projectmanagement bij aanbrengen nieuwe ontruimingsalarminstallatie
 • Begeleiden van certificeren  van de ontruimingsalarminstallatie
 • Uitvoeren van second opinion. Denk hierbij aan : is de eis voor een ontruimingsalarminstallatie nodig volgens het Bouwbesluit 2012 of op basis van een gelijkwaardigheid

Sprinklerinstallaties

Opstellen van een Uitgangspunten document UPD en advisering. Door technische ontwikkelingen in sprinkler, High Fog / watermist wordt de betaalbaarheid steeds beter. MVH Advsieurs kan voor u een vergelijking maken tussen bouwkundige brandpreventie en het toepassen van sprinkler. In een aantal gevallen is al gebleken dat er door ons advies beter en goedkoper kan worden gebouwd.